Books

Book: Balkanski Evnuh (2017)Book: Beranske priče (2018)Book: Slike koje su ubile mit (2010)Book: Amarilis (2000)Book: Priče iz vesele sveske (Vuk Cerović, 2000) - illustration by Edo MurićBook: Suza na kamenu (1999)